首页 财经内容详情
Soi kèo Tài xỉu(www.84vng.com):重组后六年半累计亏损近20亿元,圣济堂“医药战略”这步棋走对了吗

Soi kèo Tài xỉu(www.84vng.com):重组后六年半累计亏损近20亿元,圣济堂“医药战略”这步棋走对了吗

分类:财经

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app):Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

 “公司重大资产重组后,公司战略发展逐步向医药方向发展,现有的证券简称‘赤天化’已不能准确体现公司未来的发展战略,现拟将证券简称‘赤天化’变更为‘圣济堂(600227)’”,这是四年前赤天化(现更名为圣济堂)公告所言。然而,这一所谓的逐步转向医药方向发展,却似乎与重组后披露的六份年报的数据“相悖”。据圣济堂重组完成后所披露的六份年报显示,化工营收占比逐年攀升,而医药的营收占比却逐年递减,直至最新年报显示的一位数占比值。与此同时,圣济堂自重组以来,截至目前,六年半里累计亏损已近20亿元。

 重组后化工标签依然“明显”:营收占比逐年递增

 重组完成后,以及以赤天化更名为圣济堂后提交的四份年报,即2016年度报告、2017年度报告、2018年度报告、2019年度报告、2020年度报告、2021年度报告为基础,笔者发现,圣济堂的化工“标签”依然明显并不断强化,与此同时,医药的营收占比呈现逐年递减的态势。

 据上述年报,圣济堂在2016年至2021年,营收分别为27.96亿元、16.97亿元、24.31亿元、20.26亿元、19.27亿元、21.81亿元,其中化工的营收分别为12.12亿元、10.94亿元、16.98亿元、15.99亿元、14.86亿元、19.37亿元,营收占比分别为43.35%、64.47%、69.85%、78.92%、77.11%、88.81%,逐年攀升;医药的营收分别为16.47亿元、5.65亿元、6.85亿元、3.96亿元、3.69亿元、1.38亿元,营收占比分别为58.91%、33.29%、28.18%、19.55%、19.15%、6.33%,逐年递减直至占比为一位数。

 为何重组后,圣济堂的化工营收占比不断攀升,化工“标签”不断被强化、反而作为未来的发展战略的医药在营收贡献上不断压缩?个中缘由又是什么?另外,如此一来是否与重组后更名的初衷相悖?对此,笔者两次通过邮件联系圣济堂官方披露的三个邮箱,截至9月20日发稿,笔者未收到来自圣济堂的相关回复信息。

 公开资料显示,圣济堂前身为贵州赤天化股份有限公司(简称赤天化)。赤天化于2016年向贵州渔阳贸易有限公司购买其持有的贵州圣济堂制药有限公司100%股权,并于当年完成工商变更,自此,赤天化主营业务已由以前单一的化工转变为化工+医药,并把医药大健康领域作为未来发展的主要方向,公司发展战略发生重大改变。于2018年3月,贵州赤天化股份有限公司更名为贵州圣济堂医药产业股份有限公司,并于当年6月25日把证券简称更名为“圣济堂”。

 增加医药业务后,圣济堂公告显示, 2016 年,新增的贵州圣济堂制药有限公司医药业务收入占公司营业收入总额的 16.67%,2017 年,贵州圣济堂制药有限公司医药业务收入占公司营业收入总额的 33.32%。同时医药业务是公司核心盈利来源且呈现逐年上升,2016 年新增医药业务扣除非经常性损益后的净利润为 11,849.40 万元(1.18亿元),2017 年医药业务扣除非经常性损益后的净利润为 17,335.74 万元(1.73亿元)。

 既然如此,那为何自重组完成后,医药营收占比不断压缩,化工营收占比不断攀升?难道医药业务难经考验?

 医药业务六年来营收占比不断下滑、医药制造已亏一年半

 据圣济堂提交的财报,显示,2016年度至2021年度,医药业务的营收分别为16.47亿元、5.65亿元、6.85亿元、3.96亿元、3.69亿元、1.38亿元,营收占比分别为58.91%.、33.29%、28.18%、19.55%、19.15%、6.33%。即2016年完成圣济堂制药造100%股权购买,明确化工+医药双主业以来,其实,圣济堂的医药营收占比不断下滑。

 与此同时,在毛利率方面,2016年度至2021年度,圣济堂医药板块的年度毛利率分别为31.78%、82.57%、83.83%、75.61%、69.25%、46.18%,呈现先上升后下降的态势。

 另外,需要注意的是,自圣济堂制药资产并入后,其对圣济堂整体的盈利贡献也呈现先盈利后亏损的态势。2016年至2021年,圣济堂制药实现的营收分别为5.27亿元、5.65亿元、6.85亿元、3.96亿元、3.69亿元、1.38亿元,利润总额分别为1.95亿元、2.06亿元、2.48亿元、0.59亿元、0.38亿元、-1.50亿元。

 对于2021年的亿元亏损,圣济堂表示,2021 年对公司医药制造业务来说,是极其艰难的一年,到 2021 年年末,国家集采已经进行了6 批(含胰岛素专项),平均降幅超过 50%,医药降费明显,国家在保民生,减轻消费者负担方面迈出了重要的一步,但同时也加快了医药行业洗牌速度,传统型的医药企业升级转型压力加大,公司主要糖尿病产品盐酸二甲双胍片、格列美脲片、阿卡波糖片、格列齐特片、格列吡嗪片, 神经类药品盐酸多奈哌齐片属于国采目录品种,公司销售相对较成熟的化药品种被纳入国家集采后均面临降价和退出医疗终端的压力。

 此外,据圣济堂2022年半年报,报告期内,公司医药制造板块实现营业收入 0.53 亿元,利润总额-0.60 亿元。对此,圣济堂表示,医药制造板块营业收入较去年同期减少 15.05% ,利润总额较去年同期亏损增加 380.29%,主要系受飞检影响,格列美脲销售量减少169.75 万盒,直接影响收入减少 682.46 万元。利润总额较去年同期亏损增加主要是报告期内计提信用减值损失 4,254.52 万元,上年同期未计提信用减值损失。

,

Soi kèo Tài xỉu(www.84vng.com):Soi kèo Tài xỉu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Soi kèo Tài xỉu(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Soi kèo Tài xỉu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

 需要注意的是,尽管圣济堂制药在2016年至2017年实现亿元的利润总额,但依然没有完成业绩承诺。圣济堂2022年半年报提及,贵州圣济堂制药有限公司 2016 年、2017 年未完成业绩承诺,根据业绩承诺补偿协议的相关规定,经公司第七届十一次董事会会议、2017 年度股东大会审议通过,公司以 1 元的价格回购注销渔阳公司持有的公司 43,184,880 股股份,以履行其业绩补偿义务,本次回购完成后,公司的总股本减至 1,693,134,201 股。

 重要产品飞检不合格致被暂停集采资格、医疗战略该怎么走

 据圣济堂2022年半年报,圣济堂制药生产的格列美脲片“飞检”不合格,导致圣济堂制药在两年半即2022年1月29日至2023年7月28日期间,不得参加集采。

 2022 年 1 月 27 日,圣济堂制药收到贵州省药品监督管理局《暂停生产、销售通知书》黔药 监生暂停【2022】3 号(以下简称:“通知”),国家药监局检查中心于 2021 年 12 月 23 日至 25 日对圣济堂制药开展的飞行检查中,发现存在严重缺陷 2 项,主要缺陷 2 项,一般缺陷 8 项,圣济堂制药格列美脲片生产质量管理不符合《药品生产质量管理规范》要求。根据《药品生产监督管理办法》第五十九条和《药品检查管理办法(试行)》第六十二条规定,要求圣济堂制药收到通知后立即暂停格列美�}片的生产和销售并对存在的问题进行认真整改。

 圣济堂表示,公司根据贵州省药品监督管理局的要求对圣济堂制药完成整改,2022 年 4 月 29 日,贵州省药品监督管理局发布了《贵 州省药品 GMP 现场检查结果公告》(2022 年第 5 号),解除圣济堂制药格列美脲片暂停生产和销售措施。

 不过,圣济堂提及,受上述事项的影响,2022 年 1 月 29 日国家组织药品联合采购办公室发布公开信息决定取消圣济堂制药格列美脲片中选资格,同时将圣济堂制药列入“违规名单”,暂停圣济堂制药自 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格,将会对公司通过一致性评价和视同通过一致性评价的药品参加国家集采产生影响。

 针对此事,圣济堂表示,公司上半年主要开展 OTC 业务和第三终端市场销售,除加强维护原有 OTC 市场外,对没有开发的连锁药店、乡镇药房进行查遗补漏,拟定开发计划,制定销售策略,寻求新的增量以弥补公立医院市场被取消配送资格造成的损失。

 那么,格列美脲片于圣济堂制药、于圣济堂在医疗领域想要占领一席之地,究竟有多重要?圣济堂表示,圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的盐酸二甲双胍肠溶片(商品名:圣妥、圣特)、格列美脲片(商品名:圣平)、盐酸罗格列酮片(商品名:圣敏),独家医保品种重楼解毒酊、特色中药杜仲颗粒、六味地黄胶囊等品种。其中,“圣平”格列美脲片被评为贵州省名牌产品。而该产品对业绩的影响,如圣济堂在2022年半年报提及,报告期内,医药制造板块营业收入较去年同期减少 15.05% ,利润总额较去年同期亏损增加 380.29%,主要系受飞检影响,格列美脲销售量减少169.75 万盒,直接影响收入减少 682.46 万元。

 公开数据显示,自2016年重组以来,圣济堂所提交的财报即2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年半年度,实现的归母净利润分别为-3.50亿元、0.37亿元、1.97亿元、-17.10亿元、0.56亿元、-0.52亿元、-0.96亿元,累计净亏损19.18亿元。鉴于此,圣济堂医疗战略这步棋,到底走对了吗?

 鉴于重组后累计下来的巨额亏损,那么接下来,圣济堂该如何填补这一“窟窿”?同时,鉴于接下来近1年内圣济堂制药集采“被禁”,圣济堂又该如何平衡好化工业务和医疗业务的发展?孰轻孰重?医药大健康领域又该如何施展功夫?值得市场关注。

 (图片来源:巨潮资讯网)

 • 欧博(www.aLLbetgame.vip) @回复Ta

  2022-11-09 00:04:21 

  第六名,貂蝉的圣诞恋歌调整前,大长腿、小蛮腰、超短裙应有尽有,最后也是惨遭真美关照,强行添裤。一直都很好

发布评论